ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุธิชัย เถาสุวรรณ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการพัฒนาคุณภาพซาโยเต้ของเกษตรกร ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' adoption of Chayote quality development in Pongyang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ผัก -- การปลูก;ซาโยเต้;เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลโป่งแยง
จำนวนหน้า ฌ, 89 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [73]-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551