ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กาญจนา อุ่นใจ
ชื่อเรื่อง การจัดการธาตุสังกะสีเพื่อลดการสะสมธาตุแคดเมียมในข้าวที่ปลูกในแปลงนาที่ปนเปื้อนธาตุแคดเมียม = Zinc management for reduction of Cadmium Accumulation in Rice Grown in Cadmium Contaminated Paddy Field
หัวเรื่อง ข้าว -- การปลูก;แคดเมียม
จำนวนหน้า น, 156 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัยพืชไร่;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) พืชไร่) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557