ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนวัฒน์ เปล่งผึ่ง
ชื่อเรื่อง การใช้สินเชื่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์นิคมนาคอเรือ จำกัด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Agricultural credit use of Nakorua land Settlement Cooperatives, Ltd.s Members, Hot District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สินเชื่อเกษตร -- ฮอด (เชียงใหม่);เกษตรกร -- ฮอด (เชียงใหม่);สมาชิกสหกรณ์นิคมนาคอเรือ จำกัด
จำนวนหน้า ฏ, 103 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [72]-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554