ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เหนือ แสงลำพูน
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' participation in Kaset Vichaya project operation, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โครงการเกษตรวิชญา;การพัฒนาการเกษตร -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลโป่งแยง;เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลโป่งแยง
จำนวนหน้า 84 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68]-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552