ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิพัฒน์ ศรีอุปโย
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการติดเฮโรอีนต่อสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกร : กรณีศึกษาพื้นที่ม่อนยะ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = The impact of drug addiction on the living condition of the farmers. : A case study in Mon Ya area, Bawkaow subdistrict, Samoeng district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง เกษตรกร -- สะเมิง (เชียงใหม่);เฮโรอีน;คนติดยาเสพติด -- สะเมิง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฉ, 82 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )(สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [63]-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538