ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันเพ็ญ ศรีแก้ว
ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of the potential in job performance of agricultural extension officers in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เกษตรตำบล -- เชียงใหม่;บุคลากรทางการเกษตร;การพัฒนาตนเอง -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฏ, 130 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [94]-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552