ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วราภรณ์ พรหมสุวรรณ์
ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งทางการเมืองภายในองค์การบริหารส่วนตำยลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Political conflicts in Tambon Wieng Administrative Organization, Fang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล -- ฝาง (เชียงใหม่);ความขัดแย้งทางการเมือง;ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์;การบริหารความขัดแย้ง
จำนวนหน้า ฌ, 93 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 82-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555