ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงศกร สงวนศักดิ์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางการเมืองของล้านนากับสยามในประวัติศาสตร์นิพนธ์ล้านนาสมัยใหม่ พ.ศ. 2450-2555 = Political power relations between Lanna and Siam in modern Lanna historiography B.E. 2450-2555
หัวเรื่อง ไทย (ภาคเหนือ) -- การเมืองและการปกครอง;ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา
จำนวนหน้า ญ, 91 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556