ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หัฏฐกรฆ์ เครือสาร
ชื่อเรื่อง บทบาททางการเมืองของผู้นำชุมชนในเขตเลือกตั้งธงชัย จังหวัดลำปาง ต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 = Roles of community leaders in Tonthongchai Sub-district Constituency, Lampang Province Toward the Provincial Administrative Organization Chief Election on 8 July B.E. 2555
หัวเรื่อง ผู้นำชุมชน -- ลำปาง;การเลือกตั้งท้องถิ่น -- ลำปาง;การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฎ, 97 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556