ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิบูลย์ วะเท
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทรียบการบริหารการศึกษาก่อนและหลังการถ่ายโอนการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา และโรงเรียนบ้านแม่สง = A Comparative study of education management before and after the transfer to local administration in Lampang Province: Case studies of Wor Kaew Vittaya School and Ban Mae Song School
หัวเรื่อง การบริหารการศึกษา;การปกครองท้องถิ่น -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฌ, 92 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555