ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุกิจ มาลีเศษ
ชื่อเรื่อง กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The Process of strengthening local occupational groups in Tambon Luangneur Municipal District, Doi Saket District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง อาชีพ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);การพัฒนาชุมชน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 86 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555