ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิรวดี ดวงสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ต่อทัศนคติและบทบาททางการเมืองของนักศึกษา = The Correlation between the study in the Faculty of Political Science and Public Administration and student's political role
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ -- นักศึกษา;นักศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง;นักศึกษา -- ทัศนคติ
จำนวนหน้า ญ, 117 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556