ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรีชา อุปะทะ
ชื่อเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = The Role of the Tambon administrative organization for promoting vocational training program in mueang Lamphun District, Lamphun Province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล;อาชีพ -- ลำพูน;การส่งเสริมอาชีพ -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฎ, 83 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549