ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวิทย์ หงส์ธนนันท์
ชื่อเรื่อง การจัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชน : กรณีศึกษาโครงการทุ่งเขาพระ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
หัวเรื่อง การจัดสรรที่ดิน -- หนองบัว (นครสวรรค์);ที่ดิน -- หนองบัว (นครสวรรค์);โครงการทุ่งเขาพระ
จำนวนหน้า ฌ, 96 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2535