ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์
ชื่อเรื่อง บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of police in 2007 general election : a case study of Chomthong Police Station, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทอง;การเลือกตั้ง;ตำรวจ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 74 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 63-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551