ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Asawin Rajakrom
ชื่อเรื่อง Novel decision support system for underground power network asset management = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบใหม่สำหรับการบริหารสินทรัพย์เครือข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน
หัวเรื่อง Decision support systems;Asset-liability management;Knowlege management
จำนวนหน้า xvi, 234 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Knowledge Management
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Knowledge Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [202]-211
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009