ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณิชาภัทร ใจซื่อ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระไปสมัครเป็นผู่ประกันตน: กรณีคึกษากลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถสี่ล้อเล็กรับจ้างในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง = Factors affecting the self-employed persons' decision not to apply for social security insurance program: a case study of the self-employed hired-vehicle drivers in Mueang Lampang district, Lampang province
หัวเรื่อง ประกันสังคม -- ลำปาง;อาชีพอิสระ -- ลำปาง
จำนวนหน้า 74 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 52-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549