ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดลำปาง = The Relations between the people and the member of parliament of the constituency 3, Lampang Province
หัวเรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร;ลำปาง -- การเมืองและการปกครอง
จำนวนหน้า 56 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549