ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชรินทร์ ทาตายุ
ชื่อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดตาก พ.ศ. 2551 = Problems and obstacles in elections administration of local executives and assembly members in Tak Province B.E. 2551
หัวเรื่อง การเลือกตั้ง -- ตาก;การปกครองท้องถิ่น -- ตาก;การปกครองท้องถิ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฎ, 138 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 124-125
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552