ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศราวุธ กองเขียว
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของนโยบายโครงการขนาดใหญ่ที่มีต่อท้องถิ่น ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จาก พ.ศ. 2544-2554 = The Impacts of megaproject policy on Mae Hia Sub-district, Mueang Chiang Mai District local area from B.E. 2544-2554
หัวเรื่อง การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่ -- ผลกระทบต่อสังคม;การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่ -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ;นโยบายของรัฐ -- ไทย
จำนวนหน้า ฏ, 124 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555