ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นภาพร เรืองทอง
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อมาตรการคุมประพฤติผู้กระทำผิดฐานขับขี่รถในขณะเมาสุรา = Community's participation in the probation of the cuilty of drunken drivers
หัวเรื่อง จราจร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การขับรถยนต์
จำนวนหน้า ฑ, 102 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [90]-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551