ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัตนา ต๊ะแสง
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in administrative policy of Wieng Phrao Municipality, Phrao District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เทศบาลตำบลเวียงพร้าว;การมีส่วนร่วมของประชาชน;เทศบาล -- การบริหาร;เทศบาล -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนหน้า ฏ, 101 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [87]-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552