ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภิชณุ แก้วยอด
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองในชุมชนกะเหรี่ยงตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Political cultre of Karen community in Mae Ngao Sub-district, khun Yuam district, Mae Hong Son province ภิชนุ แก้วยอด
หัวเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมือง -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน). ตำบลแม่เงา;กะเหรี่ยง
จำนวนหน้า ก-ญ, 92 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [84]-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549