ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันดี เขียวคำ
ชื่อเรื่อง บทบาทของผู้นำชุมชนต่อการจัดการบริการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชนของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Roles of community leaders on health promotion and community health service of Yang Noeang Municipality, Sarapee District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เทศบาบตำบลยางเนิ้ง;สาธารณสุขมูลฐาน -- สารภี (เชียงใหม่);บริการอนามัยชุมชน -- สารภี (เชียงใหม่);ผู้นำชุมชน -- สารภี (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 84 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [78]-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551