ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กิตติพงษ์ แก้วเรือนคำ
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองของพนักงานธนาคาร ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Political culture of Bank Officers in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การเมืองกับวัฒนธรรม -- เชียงใหม่;พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่;การมีส่วนร่วมทางการเมือง;เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
จำนวนหน้า ญ, 78 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [69]-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552