ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสกสรร แสนมโน
ชื่อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่าง เดือนกันยายน 2549 - เดือนธันวาคม 2551 = Problems and obstacles in narcltic eradication of provincial police stations in Mueang Chiang Mai District from September 2006 - December 2008
หัวเรื่อง ยาเสพติด;ยาเสพติด -- การควบคุม;ยาเสพติด -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 77 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [69]-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552