ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิไล บูรณุปกรณ์
ชื่อเรื่อง บทบาทของผู้นำสตรีกับการบริหารพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Roles of women leaders in local administration development : a case study of Don Kaew Sub-District Administration, Sarapee District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว;นักการเมืองสตรี -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว;สตรีกับการเมือง -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว
จำนวนหน้า ช, 69 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68]-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551