ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรรถพล อุทุมพร
ชื่อเรื่อง การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The implementaion of sufficiency economy concept in Harn Keaw sub-district administration organization, Hang Dong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว;การปกครองท้องถิ่น -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหารแก้ว;การบริหารรัฐกิจ -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหารแก้ว;เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนหน้า ฎ, 72 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [64]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552