ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นงคราญ หล่อธาน
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 = Voting behavior of people of Tambon Num-Bo-Luang Amploe San Pa Tong, Changwat Chiang Mai after 19 September 2007 coup d'etat
หัวเรื่อง การลงคะแนนเสียง -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) ตำบลน้ำบ่อหลวง;การเลือกตั้ง -- สันป่าตอง (เชียงใหม่) ตำบลน้ำบ่อหลวง
จำนวนหน้า ฎ, 68 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [61]-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551