ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pongsarun Junshum
ชื่อเรื่อง Monitoring of water quality and diversity of algae from reservoirs at Mae Moh Power Plant Lampang Province = การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและความหลากหลายของสาหร่ายจากแหล่งน้ำบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง Algae;Water quality;Water resource;Water resources development
จำนวนหน้า xx, 245 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 162-176
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007