ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โชติ ช่วยชู
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่อผู้ต้องหา : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน -- เชียงใหม่;นักโทษ -- เชียงใหม่;สิทธิผู้ต้องหา;ตำรวจ -- พฤติกรรม;ตำรวจ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 83 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [56]-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541