ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีรพล แก้วสุภา
ชื่อเรื่อง รายได้ของประชาชนที่มีผลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = People's income affecting the local elections : a case study of Ban Klang Municipality, San Pa Tong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การเลือกตั้ง -- สันป่าตอง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านกลาง;รายได้ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านกลาง;เทศบาลตำบล
จำนวนหน้า ก-ญ, 88 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [55]-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549