ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อภิเษก ปิศโน
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of police officers in motorcycle theft prevention and suppression in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ตำรวจ -- เชียงใหม่;รถจักรยานยนต์ -- เชียงใหม่;โจรกรรมรถยนต์ -- การป้องกัน;โจรกรรมรถยนต์ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ซ, 65 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [53]-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548