ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมบูรณ์ ประเทิง
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีแม่บ้านแม่ตอนในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of member of Maeton Housewives Savings Group in the management of saving group for production credit, Thepsadej Sub-district, Doisaket District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);การพัฒนาชุมชน -- แง่เศรษฐกิจ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ญ, 55 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [43]-44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552