ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นภัสสร ใจหาญ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งทั่วไป ธันวาคม 2550 = Voting behavior of Kavila Hospital Medical Staff, Chiang Mai Province in general elections December 2007
หัวเรื่อง การเมือง;บุคลากรทางการแพทย์;บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่;การเลือกตั้ง;การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่;พฤติกรรมการเลือกตั้ง;พฤติกรรมทางการเมือง
จำนวนหน้า ก-ฏ, 137 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [131]-132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551