ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บำรุง วอนเพียร
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาจังหวัดกับนายอำเภอ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง สมาชิกสภาจังหวัด;นายอำเภอ;การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 148 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 132-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536