ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กัมปนาท แสนใจบาล
ชื่อเรื่อง การศึกษาความพร้อม ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในการรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง = A Study of readiness, problems and obstacles of Wiang and Wiangchiankhong Tambon municipalities to adapt with changes from economic development policies in The Greater Mekong Subregion
หัวเรื่อง นโยบายเศรษฐกิจ;อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
จำนวนหน้า ฌ, 90 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555