ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤตยรัฐ ปารมี
ชื่อเรื่อง โครงการขยายผลของโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Expanding of the Royal Project on solving the issue of sustainable opium cultivation in Omkoi District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่;ฝิ่น -- การควบคุม;ฝิ่น -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 143 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 139-142
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557