ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดวงเนตร วงศ์จักร์
ชื่อเรื่อง การแข่งขันทางการเมือง ในการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอเมืองพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 = Political competition in Tambon Mae Pang Municipality Elections, Phrao Districe, Chiang Mai Province on 27 November B.E. 2554
หัวเรื่อง การเลือกตั้งท้องถิ่น -- พร้าว (เชียงใหม่);การปกครองท้องถิ่น
จำนวนหน้า ญ, 113 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 100-102
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555