ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุนทร นาคศรี
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2552-2554 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Efficiency of budget expenditure fiscal year 2552-2554, Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- งบประมาณ;งบประมาณ -- การบริหาร
จำนวนหน้า ธ, 161 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 148
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555