ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิวัตร จำปี
ชื่อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ตามพระราชกฤษฎีการาคาปานกลางของที่ดิน พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2524 = Problems and obstacles of Chiang Dao Tambon Administrative Organization in collecting local maintenance tax under the royal land price assessment B.E. 2521-2524
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว;ภาษีบำรุงท้องที่ -- เชียงดาว (เชียงใหม่);การเก็บภาษี -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 113 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 98-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555