ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐพล ไชยรินทร์
ชื่อเรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อผู้ต้องขังที่มีโทษจำคุกร่วมกับโทษปรับของเรือนจำและทัณฑสถานในจังหวัดเชียงใหม่ = Social-economic impacts on prisoners sentenced to imprisonment and fines in jail and prison in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง นักโทษ -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ;นักโทษ -- ผลกระทบต่อสังคม;ทัณฑสถาน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 110 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555