ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาคภูมิ โปธา
ชื่อเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = The People's knowledeg and understanding of administration strucre and authority of Tambon Ping Khong Municipality, Chiang Dao District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงดาว (เชียงใหม่);การปกครองท้องถิ่น
จำนวนหน้า ฐ, 98 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555