ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กิตติพงศ์ กาวี
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของพระภิกษุสามเณรในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting monk and novice's expectation in pursuing undergraduate study in buddhist universities in Chiang Mai province
หัวเรื่อง สงฆ์ -- การศึกษา -- เชียงใหม่;สงฆ์ -- การศึกษาต่อ
จำนวนหน้า ฏ, 90 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556