ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุทัศน์ บานเย็น
ชื่อเรื่อง ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2554 ของเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Perfomances evaluation of Ping Khong Municipality's Infrastructure Development Projects, fiscal year 2554, Chiang Dao District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การปกครองท้องถิ่น -- เชียงดาว (เชียงใหม่);การบริหารโครงการ
จำนวนหน้า ฎ, 88 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555