ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีระพงษ์ สุทธจ้อย
ชื่อเรื่อง การประเมินผลนโยบายเร่งด่วน (ระยะ 6 เดือน ) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในพื้นที่สถานีภูธรเมืองน่าน = An assessment of the priority policy (6-month period) of The Roylal Thai Police in Mueang Nan Police Station
หัวเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -- การประเมินผลงาน;การบริหารองค์การ;ตำรวจ -- น่าน
จำนวนหน้า ญ, 82 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 70-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555