ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สนั่น หลวงมณีวรรณ์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาของเทศบาลตำบลสันป่าตอง = Key success factors for waterwork of Tanbon Sanpatong Municipality
หัวเรื่อง เทศบาลตำบลสันป่าตอง;ประปาชนบท -- เชียงใหม่;การประปา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ,1490 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 128-130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555