ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุบลรัตน์ ป้อม
ชื่อเรื่อง ทางเลือกกลยุทธ์ในการดำเนินงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Strategic choice for operating the Mueanglen Municipal Clerk Office, Sansai District, Chiang Mai Province ;Strategic choice for operating the Mueanglen Municipal Clerk Office, Sansai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเล็น;การวางแผนเชิงกลยุทธ์
จำนวนหน้า ฐ, 144 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 124-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556