ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Napapan Chokumnoyporn
ชื่อเรื่อง Modification of salt using spray drying and Odor-Induced saltiness enhancement = การดัดแปรเกลือโดยใช้การทำแห้งแบบพ่นฝอยและใช้กลิ่นเสริมรสเค็ม
หัวเรื่อง Salts -- Drying;Salts;Salinity
จำนวนหน้า q, 138 p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Agro-Industrial Product Development
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agro-Industrial Product Development)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 103-118
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014