ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิตยา ลำเภาพงศ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Study of risk in Chiang Mai University's budget execution
หัวเรื่อง งบประมาณการศึกษา;สถาบันอุดมศึกษา -- งบประมาณ;สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฏ, 117 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 105-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555